Continu meting van walsspeling

Wat was de uitdaging voor High Tech Alliance?

Om tot de juiste productkwaliteit te komen is de wals speling bij dit klantspecifieke productieproces cruciaal. Bij de opstart van een productieproces is de installatie nog koud. De installatie warmt tijdens het proces verder op, waardoor de wals speling gedurende het opwarmen continue verandert. Hierdoor is de productkwaliteit niet stabiel en dus niet onder controle. De uitdaging was om een online meetsysteem te ontwikkelen, welke onder vochtige omstandigheden en bij hoge temperaturen tot wel 200 graden, betrouwbare meetresultaten blijft levert, zodat de wals speling automatisch en continue kan worden bijgesteld.

Wat was de rol van High Tech Alliance?

High Tech Alliance is door de klant gevraagd een online meetsysteem te ontwikkelen om de wals speling over de gehele wals lengte nauwkeurig te meten. Vervolgens worden deze meetwaarden opgeslagen en doorgestuurd naar de besturing van de actuatoren op de productielijn. De software zorgt er daarna voor dat  deze actuatoren continu worden bijgesteld, zodat de wals speling zeer nauwkeurig kan worden gecompenseerd.

Hoe verliep het project?

Het project is door High Tech Alliance opgepakt vanaf de conceptontwikkeling. Onze technici starten met het bouwen van testopstellingen om de werking van het gekozen principe aan te tonen. Als dat is bewezen en achter de rug is, wordt het meetsysteem mechanisch, elektrisch en op het gebied van software verder tot in detail uitgewerkt. Daarna vond de realisatie en het in bedrijfstellen van het meetsysteem plaats.

De toegevoegde waarde van High Tech Alliance

In projecten zoals de ontwikkeling van dit meetsysteem komt de kracht van High Tech Alliance duidelijk naar voren. Sterk in out of the box conceptontwikkeling, kennis van zaken en snel kunnen schakelen bij het bouwen van een testopstelling en de realisatie hiervan. High Tech Alliance heeft alles in eigen huis, waardoor ook de inbedrijfstelling soepel verloopt bij onze klanten.

Het resultaat van de samenwerking

Gedurende de ontwikkeling en inbedrijfstelling van dit meetsysteem heeft er minimale productie stilstand plaatsgevonden. Testmetingen en werkzaamheden zijn zoveel mogelijk buiten productie-uren en tijdens onderhoud uitgevoerd. Hierdoor was er alle ruimte en tijd voor onze technici om de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren.

Het resultaat is een continue perfect lopende walslijn, waarbij de productkwaliteit van start tot finish onder controle is.

Benieuwd wat High Tech Alliance voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op en leg uw probleem voor. Wij zullen samen met u een oplossing vinden om uw productieproces te verbeteren.