Ontwikkeling en Pre-engineering

Het doel van pre-engineering is een oplossing vinden die aansluit op jouw wensen en proces. Oplossingsgericht denken is hierbij van essentieel belang. Tijdens de ontwikkelfase houden we rekening met zowel het doel als functionaliteit van de machine als gehele proces. Aan de hand van een gestructureerde projectaanpak, ontwikkelen en onderzoeken wij de conceptkeuzes die passen bij het productieproces en de vooraf gestelde eisen.

Door middel van proefopstellingen brengen we eventuele risico’s in kaart. De engineers van High Tech Alliance bieden een innovatieve oplossing voor uw productieprobleem en voorzien jou van strategisch en duurzaam advies. Hierbij valt de denken aan: investeringsanalyses, technische assistentie, het opstellen van specificaties, voorontwerp en definitief ontwerp voor het te realiseren project. Op deze manier zorgen we voor kostenbeheersing en minimaliseren we de risico’s - in beider belang. Oplossingen met minimale risico’s en maximale Return on Investment (ROI), dat is het doel. Uitdagingen omzetten in technisch realistische oplossingen, dat is onze passie..

Pre-engineering: de basis voor het definitieve ontwerp

Een ontwikkeltraject voor een productiemachine of apparaat, is complex. Er zijn verschillende factoren en risico’s die van invloed zijn op het uiteindelijke eindproduct. Pre-engineering bij High Tech Alliance kenmerkt zich door korte lijnen en slagvaardigheid. In overleg met jou verfijnen we het concept tot een werkbaar en pragmatisch geheel. Marktkennis en proceservaring speelt in deze fase een doorslaggevende rol. In dit stadium is het doel de werkingsprincipes te bewijzen. Een toekomstige machine visualiseren, deze toetsen aan de doelstellingen, berekenen en simuleren. De hoogopgeleide engineers van High Tech Alliance zorgen ervoor dat dit perfect wordt uitgevoerd.